Hedeflerimiz


Değerli köylülerimiz;

Biz dernek yöneticileri olarak öncelikle 2011 yılı hedefimiz sizlerin ilgisi ve katkılarıyla şu anda ziyaret ettiğiniz web sayfasını kurmak ( kurduk), geliştirmek, bu sayfa sayesinde köylülerimizin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi birlikteliğini arttırmaktır. Sağlayacağımız bu birliktelikle derneğimiz tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda daha doğru ve daha hızlı faaliyetler yapmak olacaktır. Bunları yaparken de en büyük gücün sizlerden geleceği kuşkusuzdur.

Not: Ziyaretçi sayfasını kullanarak bizlere eleştiri ve önerilerinizi yazmanız biz yöneticilerin çalışmalarına büyük bir şevk verecektir.

Teşekkürler