Bayramköy Tarihçesi


Köyümüz tarihi araştırıldığında ilk resmi belgelerle ilçemiz Ayaş gibi Osmanlı Tapu Kadastro Müdürlüğünde bulunan 2.Selim zamanında Dergâh-ı Âli müteferrkalarından Mehmed Rahmi tarafından, Defter-i Hakanî katiplerinden Kâsım’ın yardımı ile yazılan Ankara Livasına ait 1571 (979 H.) tarihli Mufassal Defterinde Ayaş köylerine ilişkin kayıtta karşılaşılmaktadır. Bu belgelerde Bayram Köyü 68 hane olarak görülmektedir. Bu sebeple köyümüzün 1571 yılıdan da önce kurulmuş olduğu düşünülebilir.

Divan-ı Lügat-i Türk’te bayram, Bedhrem olarak ifade edilmektedir. Bedhremin: Bayram, sevinç ve eğlence günü olarak da açıklaması yapılmış, Beyremin Oğuzca olduğu bunun da sevinç, eğlence günü anlamına Bedhrem sözcüğünden bozularak türediği ifade edilmiştir. Farsça’da bayram eyd, Arapça’da iyd’dir. Kazan, Kırım dilinde Bedhrem, Oğuzcada Beyrem, Türkmencede Bayram, Özbek dilinde ise Mayram, Uygur Türkçesinde toy, Kırgızlarda Tuy olarak ifade edilmiştir. Bedhrem, maryam, beyrem sözcüğü küçük değişikliklere uğrayarak bayrama dönüşmüş ve günümüze kadar uzanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığına göre bayram öz Türkçe bir sözcüktür. Arapça ve Farsça olmadığına göre bu adı Türklerin verdiği kesindir. Bayram adını alması bilindiği gibi yerleşim birimlerine bayram günü sahip olunmasından kaynaklandığındandır. Ancak oraya ilk yerleşen kişinin adının Bayram olması ve de yerleştiği yere kendi adını vermesi daha akılcıdır.

Yurdumuzdaki tespitleri göre:

Giresun Şebinkarahisar........Bayram Köyü

Samsun Vezirköprü ..............Bayram Köyü

Kaman Çadırlı .....................Bayram Köyü

Bolu Mudurnu ......................Bayram Köyü

Burdur Tefenni ....................Bayram Köyü

Bolu Dörtdivan ....................Bayram Köyü

Mersin Tarsus .....................Bayramlı Köyü

Ankara Ayaş .......................Bayram Köyü

Olmak üzere sekiz verleşim birimi vardır.